İskenderun organize sanayi transfer şoförlü araç kiralama | adana havaalanı iskenderun organize sanayi transfer | İskenderun organize sanayi transfer,adana havaalanı iskenderun organize sanayi transfer,şoförlü araç kiralama, 5100

İskenderun organize sanayi transfer

 
Adana havaalanı İskenderun Organize Sanayi Bölgesi transfer,şoförlü araç kiralama,

Adana havaalanı iskenderun organize sanayi transfer,
KURULUŞ AMACI :

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi, imalat sanayimizin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için sınırları tehditli, tarımsal alanın dışında verimsiz ve çıplak arazi sahalarında sanayi işletmeleri için gerekli bulunan yol, su, kanalizasyon, drenaj, enerji, haberleşme ve benzeri altyapı hizmetleri yaptırıp sanayiciye tahsisini amaçlayan organize bir kuruluştur.

 

KURULUŞ :

İskenderun-Adana (E-5) karayolunun 12. Km.sinde kuzeyde İskenderun Demir-Çelik ve Azganlık Köyü, güneyde Mersin Çayı ve Sarıseki Köyü, batıda Akdeniz, doğuda Amanos Dağı arasında kalan alan üzerinde kurularak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki 3143 sayılı kanunun 2-d maddesine ve bu kanuna bağlı “Organize Sanayi bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği” esaslarına göre 8.4.1980 tarih ve 8/650 sayılı bakanlar kurul kararına istinaden müteşebbis teşekkül başkanlığı oluşturularak 1980 tarihinde göreve başlamıştır.